Ønsker å starte kor i Herøy

Oppstart av kor i Herøy_Marija og Mari

Mari Haave Dvergsdal og Marija Družijanić ønsker å få i gang et kor i Herøy og inviterer nå til et informasjonsmøte i Herøy kirke søndag 6. september kl. 14.00.

Dette virker kanskje som et merkelig tidspunkt for å starte et kor, men Mari Haave Dvergsdal og Marija Družijanić tenker at kanskje det er nøyaktig dette vi trenger nå. Kulturlivet har lidd under den pågående pandemien, og savnet etter et tilbud er stort. De har en oppfatning av at det er mange på Herøy som kan tenke seg å synge i kor, og håper at dette kan engasjere mange glade korsyngende herøyfjerdinger.

Mari har sunget i kor store deler av sitt liv, og dirigerte en periode Bodø TenSing. Marija er en svært dyktig musiker, og tente på ideen om å starte et kor med en gang. Hun er allerede i gang med å starte opp et kor i Alstahaug, men ser ikke mørkt på å jobbe med dette i Herøy også.

- Vi brenner begge for dette prosjektet, og ser for oss mange muligheter fremover, selv om de store konsertene uteblir så lenge pandemien pågår. Likevel er det noe magisk med å møtes og skape musikk sammen. Kanskje kan vi til og med kalle det for et slags folkehelsetiltak, sier Mari og Marija.

Mari og Marija ønsker å invitere alle som har lyst til å delta på et lite informasjonsmøte i Herøy kirke søndag 6 september klokka 14.00. Her vil det komme informasjon om hvordan de ser for seg veien videre, og man vil kunne komme med innspill på for eksempel repertoar og hvilke dager som passer for øvinger. Det er også opprettet en Facebook-gruppa som heter «Herøykoret», og alle som vil oppfordres til å melde seg inn her. Alle er velkommen med den stemmen de har.

- Vi håper på et stort oppmøte, og skal følge alle retningslinjer for smittevern. Det er utarbeidet en egen bransjestandard for smittevern under korøvelser, og denne er veldig grei å følge. Det viktigste er at du holder deg hjemme dersom du er syk, at vi holder avstand til hverandre, og god håndhygiene, avslutter Mari og Marija.

Annonser