Ønsker å låne gamle protokoller

3_kaare_hansen
Etter at kommunestyret har vedtatt å engasjere Kåre Hansen til å skrive jubileumsboka om Herøys historie, er forfatteren nå i fullt arbeid. I den forbindelse ønsker Hansen å få innsyn i protokoller og skriv fra lag og foreninger rundt om i kretsene.

Herøy har hatt og har fortsatt mange lag og foreninger som har gjort og gjør et viktig arbeid.
 
Lag og foreninger
Det gjelder både fiskarlag, tuberkuloseforening, helselag, husmorlag, avholdslag, ungdomslag, misjonsforeninger, sangkor, idrettslag, skytterlag og sanitetsforeninger.
 
Blant annet. Og i disse lagene er det opp gjennom årene skrevet møtebøker eller protokoller om hva som er diskutert og gjort.
 
Gir et godt bilde
- Dette kildestoffet kan, sammen med annen informasjon, gi et godt bilde av Herøys historie.
 
Men dette er imidlertid materiale som ikke er samlet og derfor befinner seg i privat eie rundt om i Herøy, sier Kåre Hansen til Herøyfjerdingen
 
Henvend dere til kommunen
Nå ber forfatteren folk som kan sitte på slikt materiale om å henvende seg til Herøy kommune.
 
- Protokoller og arkivmateriale kan leveres til Herøy kommune ved museumsbestyrer Børge Evensen.
 
Han vil ha ansvar for både sikkerhet og tilbakelevering, sier Kåre Hansen som nå håper at mange vil hjelpe til med dette viktige kildearbeidet.
3_kaare_hansen
Forfatter Kåre Hansen ønsker å låne gamle protokoller til hjelp i arbeidet med å skrive boka om Herøys historie.

Annonser