- Vi er en gjeng med hundeeiere, som ønsker å få laget en inngjerdet hundepark, hvor vi kan møtes, lufte og trene hunder.

- Dette vil være et utmerket sosialtiltak og bra for både folkehelse og hundevelvære. Vi jobber litt med å finne egnet område, og har tatt kontakt med både kommunen og Herøy jeger og fisk.

- Dersom DU har kjennskap til et egnet område, eller selv ønsker å bidra til et sted vi kan bruke, er vi takknemlig for innspill.

Ta kontakt med Mai-Lis Larsen eller Marit Dahl Jørgensen dersom du er interessert i å bidra med arbeidet, men også om du vil la oss disponere et område, skriver Marit og Mai-Lis til Herøyfjerdingen.

Marit: tlf. 412 60 549
Mai-Lis: tlf. 924 90 789