Fredag 2. september 2022 vedtok felles politiråd mellom Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna at de skulle prøve å få på plass et seks måneders engasjement som felles beredskapskoordinator med midler som de har fått fra Statsforvalteren.

Politistasjonssjef (tidligere lensmann) Tom Giertsen uttalte i møtet at felles beredskapskoordinator har vært på agendaen i et par år. Ønsket om dette startet med at kommunene hadde problemer med holde oppe sine beredskapsplaner, og at de derfor trengte å få inn kompetanse og bistand til dette feltet. Nå er Oddbjørn Lorvik engasjert i seks måneder til å arbeide med dette feltet. Organisatorisk er stillingen lagt til Herøy kommune.

Oddbjørn Lorvik har en solid bakgrunn som både lensmann, NAV-leder og HR-rådgiver Han har også arbeidet i Justisdepartementet som FN-koordinator. Han har derfor en solid ballast med seg innenfor dette fagområdet. Politistasjonssjef Giertsen er derfor glad for at de har klart å engasjere Lorvik til dette oppdraget etter at han vant en anbudskonkurranse fra Herøy kommune.

Viktig med oppdaterte beredskapsplaner
Lorvik mener det er mange grunner til at det er viktig at kommunene tar tak i beredskapsarbeidet.

- Dette arbeidet er viktig ikke bare på grunn av krigen i Ukraina, og at det er fare for at det er atomkraftverk som kan forårsake radioaktivt nedfall i Norge. Dette er imidlertid en del av et bilde som gjør at vi må ha på plass og få på plass oppgradert og modernisert våre beredskapsplaner. I tillegg er det jo også fokus på naturkatastrofer, strømsikkerhet, drivstoffpriser og inflasjon. Det er derfor summen av mange faktorer som gjør at man må tenke videre på hva beredskapsplanverket skal inneholde, sier Lorvik.

Koordinerende rolle
Politirådet for HALD-kommunene har etter søknad fått en million kroner fra Statsforvalteren i Nordland til dette prosjektet.

Lorvik sin oppgave blir å gå inn i dette prosjektet og koordinere beredskapsplanverket for Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna. Lorvik gir uttrykk for at han synes det er spennende å ta fatt på dette arbeidet.

Spennende nybrottsarbeid
- Dette er nybrottsarbeid og det er jo det som er spennende. Jeg ser nok at det blir krevende og mye å sette seg inn i, men jeg håper jo at jeg skal klare å levere det man ønsker seg. Samtidig er det jo viktig å påpeke at dette arbeidet ikke er avsluttet etter seks måneder. Planverk er ferskvare som må oppdateres i forhold til ansatte og roller, og det må derfor alltid være noen som sørger for at dette blir oppdatert og at det øves på ulike scenarier, avslutter Lorvik.