Operasjon Dagsverk er Norges største solidaritetsaksjon av, med og for ungdom. Det vil si at det er ungdom som lager kampanjen, ungdom som jobber på OD-dagen og ungdom som mottar midlene som jobbes inn. Ungdom organiserer ofte også aksjonen på skolen. Aksjonen er politisk og religiøst uavhengig, og støtter alltid ungdom, utdanning og utvikling.

På Herøy skole er det satt ned en komite som består av Emma Eliassen, Tora Olsen Skagen, Dilana Holstad og Odin Hestmark Dalen. Det er de som har ansvaret for å planlegge og gjennomføre årets OD-aksjon.  På OD-kafeen skal det gjennomføres foredrag der det skal orienteres om årets formål og Operasjon Dagsverk. Det er komiteen som selv skal stå for både planlegging og gjennomføring av disse foredragene.

Underholdning med dans og musikk
Under OD-kafeen skal ungdommene underholde med både dans og musikk. De får også hjelp av ei gruppe på skolen som skal stå for servering av kaffe og kaker.

Arrangementet starter mandag 29. oktober 2018 klokka 17.30 og det er åpent for alle som har lyst til å komme. Alle penger som kommer inn går til årets OD-aksjon.

Operasjon Dagsverk 2018
Den lokale komitéen skal også være behjelpelig med å skaffe jobber til selve OD-dagen.

- I utgangspunktet skal hver enkelt elev på ungdomsskolen prøve å skaffe seg jobb selv, men vi skal være behjelpelig med jobber til de som sliter med dette. Det er frivillig å delta på OD-aksjonen og elever kan derfor av ulike grunner velge å ikke være med. For disse blir det et eget opplegg på skolen. Det er viktig å få fram at OD ikke tar side i konflikten mellom Palestina og Israel. De er der kun for hjelpe ungdommene, sier de engasjerte elevene i OD-komitéen ved Herøy skole.

Selve OD-dagen gjennomføres 1. november 2018 og i Herøy skal da alle elever i ungdomsskolen i utgangspunktet gjøre et dagsverk til inntekt for årets aksjon. 

OD 2018 støtter palestinsk ungdom sin innsats for en bedre fremtid. Ungdom i Palestina betaler prisen for en konflikt de ikke var med på å starte, og er lei av å høre at det ikke finnes noen løsning. Man trenger ikke å velge side for å være enige om at alle ungdommer fortjener sine grunnleggende menneskerettigheter innfridd, uansett hvor de kommer fra. Gjennom OD 2018 kan elever ved norske skoler lære mer om konflikten, og bidra til at 10 000 ungdommer kan ta kontroll over sin egen framtid og være med å skape fred.

Årets Operasjon Dagsverk vil bidra til:

  • Traumebehandling for ungdom som har sittet i militærfengsler, slik at de kan få hjelp støtte til å komme tilbake på skolen og i hverdagen.
  • Utdanning, kampanjer og politisk påvirkningsarbeid som støtter de unge palestinske kvinners kamp for et mer rettferdig og likestilt Palestina.
  • Opplæring i rettigheter, demokrati og ikke-voldelig konfliktløsning, samt kunnskap om hvordan denne informasjonen kan brukes for å skape endring.
  • OD 2018 skal gi palestinsk ungdom håp, kunnskap og mulighet til å kunne bygge en ny generasjon som sammen kan skape en fredfull fremtid.

Kilde: www.od.no