Sara sier til Herøyfjerdingen at hun ikke var sikker på at hun skulle jobbe i helsevesenet, men etter hvert som hun har fått mer og mer erfaring er hun veldig fornøyd med valget.

Lærlingtida er vanligvis 2 år, men Sara har fått godskrevet tidligere praksis med 7 måneder. For en tid tilbake gjennomførte hun fagprøven med flott resultat: Bestått meget godt.

Aud Lundestad og Heidi Pettersen har vært hennes veiledere og de er svært fornøyd med hennes utvikling i faget. Hun er dyktig, har godt humør og tør å ta opp tema som for mange kan være vanskelig. 

Enhetsleder Wenche S. Jørgensen overrakte gave fra kommunen, et "Tommytre" fra Etcetera botaniske utskeielser. Hun takket også for innsatsen og ønsket henne hjertelig velkommen tilbake ved en senere anledning. Sara fikk også med seg gode ord fra sine kollegaer på sykehjemmet. 

Sara bor i Sandnessjøen og har pedlet til og fra Herøy i 9 måneder, det har gått helt fint. Nå håper hun på å få seg fast jobb og vi ønsker henne lykke til videre!