John Arne Blix Svendsen, Randi Hansen, Anita Rønneberg og Mariann Rønneberg tok forrige uke fagprøven i helsefagarbeid. Alle fikk bestått og er dermed nyutdannede helsefagarbeidere.

- Fagprøven går over to dager der den første dagen består av teori mens dag to inneholder en praktisk prøve. Jeg og Anita var før prøven praksiskanditater og har med fullført fagprøve nå blitt godkjente helsefagarbeidere. John Arne og Randi har hatt sin lærlingepraksis i Herøy kommune og fikk nå gjort ferdig sin utdanning, sier Mariann Rønneberg.

- I Herøy kommune er det et krav at ansatte må ha relevevant utdanning for å få fast ansettelse. Det er gledelig å konstatere at alle ansatte i pleie- og omsorg med unntak av hjemmehjelpere nå har dette på plass og det er vi selvsagt stolte av, sier kommunaleder 1 Siv Nilsen.