Nyttårshilsen av ordfører Elbjørg

Elbjørg Larsen

Ordfører Elbjørg Larsen har sendt oss en nyttårshilsen der hun oppsummerer det året vi har lagt bak oss og ønsker oss et godt nytt år i 2021.

Kjære Herøyfjerdinger
Ved nyttår kikker vi oss alltid litt tilbake. Samtidig er vi spente på hva det nye, ubrukte året vil bringe. På denne tiden i fjor gjennomførte vi den første nyttårsfesten ved Herøy omsorgssenter og jeg holdt min første nyttårstale der jeg startet med å si:
«Først vil jeg rette en stor takk til de som har tatt dette initiativet til nyttårsfest. Jeg håper virkelig det kan bli en tradisjon framover. Jeg tenker: Livet blir ofte ikke helt som planlagt og derfor må vi være her for hverandre og snakke om det som går bra. Det du snakker om, får du mer av! Så snakk mer positivt! Gledene blir doblet og sorgene halvert hvis vi deler dem.»

Vi var forventningsfulle til det nye året 2020 – og få kunne vel forestille seg hva som ventet oss. 2020 går inn i historiebøkene som et globalt kriseår.

Da koronapandemien nådde Norge ble de mest omfattende tiltakene noensinne iverksatt. Den 12. mars satte vi kriseledelse og krisestab i Herøy, -og det har vi fremdeles. Vi måtte bevege oss inn i en virkelighet ingen av oss hadde øvet seg på før. En liten kommune er svært sårbar dersom mange med samfunnskritiske jobber settes ut av sykdom samtidig, derfor gjennomførte vi strenge tiltak. Smittesituasjonen i vår kommune og region har heldigvis vært bedre enn mange andre steder, både i Norge og ikke minst ute i verden.

Vi fikk alle oppleve begrensninger av friheten, og det har påvirket oss i stor grad. Kohorter, smitteverntiltak, karantene og flere ulike retningslinjer har satt rammene for året. Det har satt begrensninger og spesielle tiltak både i næringslivet og i hverdagslivet.

All ære til de som har stått på dag og natt og sørget for stabile tjenester. Vi har fått helter, eller rettere sagt hverdagshelter: Helsepersonell, smittesporere, renholdere, lærere og barnehageansatte har som alle andre gjort en kjempejobb for at samfunnet skal gå rundt, også i en pandemi.

Men vi må ikke glemme at også butikkansatte, sjåfører, bønder, oljearbeidere, frivillige i lag og organisasjoner, sammen med alle andre, er helter. Helter fordi vi sammen har hatt tillit og tro på at vi skal komme oss gjennom pandemien, fordi vi har brettet opp ermene og stått på.

Rett og slett takk til deg som har holdt ut.

Lokalt viste dere alle sammen i 2020 at vi er i stand til å snu oss om, og gjøre ting på nye måter. Jeg kan trekke fram eksempler som; digital hjemmeskole, fokus på friluftslivet, motivasjon til trening digitalt, alle møtene vi likevel fikk gjennomført digitalt, konserter på streaming i stua, den digitale 17. mai feiringen og de digitale julekonsertene med flinke aktører.  Og vi lærte å klippe og farge håret vårt selv. Det er i hvert fall jeg veldig glad for at vi ikke må lenger.

Politiske møter måtte avholdes digitalt, noe om også ble nytt for oss. Det har likevel fungert selv om noen oppgaver og tidligere vedtak har måtte settes på vent. I kommunestyret er det gjort mange gode og fremtidsrettede vedtak; blant annet ny arealplan og det er avklart at det skal bygges ny bru over Herøysundet. I tillegg ble det i kommunestyret vedtatt et godt budsjett som innebærer at vi fortsatt skal ha fokus på gode og forsvarlige tjenester til alle våre innbyggere, samtidig som vi skal gjøre framtidsrettede, gode investeringer på mange områder, bygget på bærekraft.  

Og 2020 er året der vi fikk tidenes beste sommer på Helgeland og øyriket vårt ble for alvor oppdaget i reiselivssammenheng. Veldig mange turister besøkte kommunen og har fått opp øynene for Herøy og Helgeland og det vi kan by på. Her ligger det et stort potensial for framtiden.

Samarbeid med nabokommunene våre er også viktig, for vi er helt avhengige av hverandre. Vi er også helt avhengige av hverandre for å fortsette å holde smittetallene nede, men ikke minst for å skape vekst og nyskaping i lokalt næringsliv. Det er jeg overbevist om at vi klarer. 

Kanskje har vi også endret oss som mennesker? Verdiene blir enda tydeligere: Vi har vendt oss mot det nære og det trygge. Og kanskje gitt oss et nytt perspektiv på de virkelige viktige verdiene i livet. Hvordan verden blir etter korona vet vi ikke helt enda, og det er opp til oss hva vi vil ta med oss videre, som enkeltpersoner og som samfunn. 

Gjennom pandemien har jeg blitt enda bedre kjent med ordførervervet og hva som ligger i rollen. Jeg var forberedt på varierte dager og bredt arbeidsområde. Men heller ikke jeg så det som skulle komme i 2020.

Vi har lagt bak oss et år vi aldri vil glemme, vi tar med oss det vi har lært og sammen går vi inn i et nytt år med forventninger. Jeg ser fram til mange lyspunkt i 2021, ikke minst til å igjen treffe folk og dele ut håndtrykk og klemmer. At vi rett og slett kan senke skuldrene litt og se at verden, og Herøy blir mer som det var.

Inntil videre: Hold avstand, hold sammen, hold ut!

Jeg ønsker alle et riktig godt nytt år!

Annonser