Det ble oppdaget lekkasje på taket i vår og forrige uke ble derfor taket revet av egne mannskaper mens det var firmaet Nordland Tak som stod for selve taktekkingen. Denne operasjonen innebærer også ny isolasjon.

Da Herøyfjerdingen var på besøk var vaktmester Leif Ole Edvardsen i gang med å sett på nye vindskier.