Nytt styre i Herbo

Bilde av avtroppende styreleder og styremedlem

Det kommunale boligselskapet Herbo har hatt generalforsamling og valgt nytt styre. Jim Dahl overtar nå som styreleder etter Sissel Hesjedal.

Styreleder Sissel Hesjedal og styremedlem Torsten Larsen takker for seg etter mange år i styret i Herbo. Sissel har vært styreleder siden 2013 og Torsten siden 2012. Nyvalgt styreleder er Jim Dahl og nytt styremedlem er Roar Aune.

Det nye styret består av:
Jim Dahl, styreleder
Anne Lise Gjengaar, styremedlem/nestleder
Roar Aune, styremedlem

Varamedlemmer
Britt Anne Karlsen
Svein Lundestad

Om Herbo
Herbo As er et 100 prosent kommunalt eid selskap som har som formål å investere i - og leie ut leiligheter/boliger. Herbo AS ble stiftet i 2009 med kr. 100 000,- i innskutt aksjekapital fra Herøy kommune. Herbo sin visjon er å skape økt bosetting i Herøy kommune. Ved utgangen av 2020 hadde selskapet 67 boenheter. Av disse har Herbo bygd 34 nye boliger.

Ifølge årsmeldingen har utleieprosenten holdt seg stabilt høy siden 2014. Nybygde boliger blir raskt innflyttet, og utbyggingene fører til mulighet for økt bosetting i kommunen.

Bygningsmassen består i dag av:
To-roms: 18 leiligheter
Tre- roms: 22 leiligheter
Fire- roms: 21 leiligheter / boliger
Fem-roms: 6 boliger

Herbo har gjort store investeringer de siste årene. Dette har vært nødvendig for å klare kommunens mål om økt bosetting i kommunen. Investeringene som er gjort, samt overtakelsen av 10 boliger fra Herøy kommune i 2019 har styrket selskapet og gjort Herbo bedre rustet for svingninger i etterspørselen.

Ivaretar primært kommunens lovpålagte ansvar
Ordfører Elbjørg Larsen opplyser til Herøyfjerdingen at Herbo primært skal ivareta kommunens lovpålagte ansvar til å skaffe boliger til blant annet eldre og vanskeligstilte.

- Herbo leier selvsagt i tillegg også ut boliger til andre dersom det er overskudd. Vi er ellers klar over at det fort iden er boligmangel i kommunen, og det må vi som kommune ta tak i og prøve å gjøre noe med i samarbeid med andre. Er det noen som kommer med et boligprosjekt så er det viktig at kommunen blir en medspiller og tilrettelegger, sier Larsen.

Bilde av avtroppende styreleder og styremedlem
Styreleder Sissel Hesjedal (t.v.) ble sammen med styremedlem Torsten Larsen takket for sin mangeårige innsats i selskapet av ordfører Elbjørg Larsen.
Herbo 2021_antall boliger
På denne grafen kan se utviklingen av antall boliger i selskapet. (Trykk for større bilde)
Herbo 2021_utleieprosent
Denne grafen viser utleieprosenten. (Trykk for større bilde).

Annonser