Nytt styre i Helgeland friluftsråd

Helgeland friluftsråd 2020-2024

Helgeland friluftsråd gjennomførte 26. februar 2020 konstituerende møte for det nye styret som skal virke de fram til neste kommunevalg. Daglig leder Hogne Hjerpås har sendt oss en pressemelding etter møtet.

Styret består av seks representanter utnevnt av kommunestyrene i friluftsrådets medlemskommuner Alstahaug, Dønna, Grane, Herøy, Leirfjord og Vefsn.

Bjørn Ivar Lamo ble valgt til styreleder og Elbjørg Larsen ble valgt til nestleder. Styres arbeidsutvalg skal i kommende periode bestå av styrerepresentantene fra Vefsn, Herøy og Grane.

Friluftsrådet skal i samarbeid med deltakerkommunene, andre offentlige myndigheter og organisasjoner, fremme allsidig, lett tilgjengelig og miljøvennlig friluftsliv i den regionen deltakerkommunene omfatter, til beste for befolkningens trivsel og helse.

Helgeland friluftsråd 2020-2024
Her er det nye styret samlet. Fra venstre: Kine Mosheim-Lysfjord (Vefsn), Inger Hansen (Alstahaug), Eivind Smørvik (Dønna), Elbjørg Larsen (Herøy), Bjørn Ivar Lamo (Grane) og Ronny Amundsen (Leirfjord). (Foto: Hogne Hjerpås)

Annonser