Foreningen Herøydagan er de som hvert år står bak arrangementet Herøydagan. Herøydagan har siden 2006 blitt arrangert siste helga i juni av denne foreningen. Med unntak av jubileumsåret i 2012 har dagan blitt arrangert fra torsdag til søndag.

I 2012 var det 40 år siden den første Herøydagen ble arrangert og samtidig hadde Herøy kommune og Herøy sokn 150 årsjubileum. Dette året ble derfor Herøydagan utvidet med to ekstra dager.

Nytt styre
Under årsmøtet torsdag 31. oktober valgte tre av styremedlemmene å takke for seg, to av dem etter lang fartstid. Jan Nikolaisen har vært Herøy kommunes representant i foreningen og har helt siden 2001 vært en del av arrangementet.

Åge Johansen ble valgt som foreningens første leder i 2005 og det var han helt til Britt Anne Karlsen overtok ledervervet i 2011.

Nye medlemmer i styret er Mads Knutsen og Gunn Dahl og det nye styret består i tillegg av Britt Anne Karlsen, Mariann Lundestad, Gerd Sjåvik, Johnny Birger Hansen, Svein Lundestad. May Britt Karlsen og Kirsti J. Karlsen er varamedlemmer.

Herøy kommune skal også utpeke en ny representant etter at Jan Nikolaisen har takket for seg.

Historikk
Den første Herøydagen ble arrangert 11. juni 1972, og Herøy Historielag var initiativtaker og arrangør med Herøy kommune som medspiller og det var Steinar Furu som holdt åpningstalen. Dagen inneholdt blant annet musikk av Håkon Sandvær og Øyvind Edvardsen.

Paul Solheim holdt kåseri om Herøy prestegard gjennom tidene og det var seiling med firroringen ved Leodegård Larsen.

 

Allerede i 1982 innså historielaget at de alene ikke hadde ressurser til å videreføre et så pass stort arrangement alene, og de innbød derfor andre lag og organisasjoner til å være medarrangører.

 

I 1982 ble kulturstyret bedt om å være koordinator for dagen. Kommunen tok gradvis på seg et fellesansvar for dagen, og i 1986 ble arrangementet utvidet til tre dager. Denne ordningen ble for omfattende, og dagene ble siden 1990 fram til og med 2003 avviklet over to dager.

 

Fra og med 2004 ble dagene igjen arrangert over tre dager. Hele tiden er det Herøy historielag som har hatt ansvart for opplegget på bygdetunet, mens andre lag /organisasjoner og enkeltpersoner har initiert og gjennomført øvrige kulturelle innslag både i skoleanlegget, Herøyhallen og rundt i kommunen.

Den 16. november 2005 ble det arrangert et møte der det skulle ses på muligheten for å etablere en forening som skulle ha til hovedmål å arrangere Herøydagan.

Foreningens navn ble: Foreningen Herøydagan og Åge Johansen ble valgt til leder.