Fredag ble det åpnet nytt kontor i andre etasje i ASVO-bygget på Bjørn der Tove Alfheim og Ann-Inger Mortensen nå år sin hovedarbeidsplass. I tillegg vil også noen av firmaets autoriserte regnskapsførere ha kontordager på Dønna. De to ansatte bor på Dønna og har tidligere vært tilknyttet kontoret på Herøy. Med det nye kontoret på plass får de derfor en kortere reise til jobben samtidig som de kan betjene kundene fra Dønna i nærområdet. Kontoret har åpningstid mandag til fredag fra klokken 09-15.

Nært kundene
- Vi har lenge hatt som målsetting å ha kontorsteder rundt omkring i distriktet. Vi har nå avdelinger i Herøy, Nesna, Leirfjord, Dønna og Mo i Rana, sier daglig leder Harald Jakobsen til Herøyfjerdingen.

- Vi ønsker at kundene skal få hjelp på plassen der de bor og slippe å reise over lange avstander. Derfor har vi bygd opp mange avdelinger rundt omkring på Helgeland. Det er selvsagt også en fordel for de ansatte at de slipper å pendle over lange avstander, sier Jakobsen.

25 ansatte
- Vi har nå 25 ansatte i firmaet der 10 av de ansatte har arbeidsplass på Herøy. Fem ansatte jobber på kontoret i Sandnessjøen, fire ansatte på Nesna mens 3 har kontorsted i Leirfjord. I tillegg har vi nå to ansatte på kontoret på Dønna i tillegg til en ansatt i Mo i Rana, avslutter Jakobsen.