Bakgrunnen for vedtaket er at Marit Tennfjord (SV) har fremmet et forslag på fylkestinget der hun ber fylkesrådet vurdere om de avsatte investeringsmidlene til fendervegg ved Flostad fergekai på Herøy kan overføres til utbedring av fylkesveg 828 mellom Bjørn og Åkvik. Summen det er snakk om er på 20,5 millioner kroner og fylkestinget skal avgjøre saken i dag.

Bare til Åkvik
Det var Yngve Skei (SV) som fremmet forslaget som etterhvert ble enstemmig vedtatt i kommunestyret. Det er verdt å merke seg at forslaget kun dreier seg om utbedring av veien fra Bjørn til Åkvik. Forslaget sier lite om hvorfor Åkvik plutselig er blitt et viktig knutepunkt, men det er slik det foreligger fra Marit Tennfjord (SV) til fylkestinget.

Ønsker ikke å bruke mer tid på Dønna
Ordfører Arnt Frode Jensen i Herøy sier til Herøyfjerdingen at han konstaterer at Dønna kommunestyre nok en gang prøver å ta midler fra et planlagt prosjekt i Herøy.

- Jeg ønsker ikke å bruke mer tid og krefter på de vedtak som fattes i Dønna, men ønsker heller å bruke tid på kontakt opp mot samferdselsråden i fylket og fylkesrådet og fylkestinget. Konsekvensene av det som det som Dønna holder på med er at Marine Harvest ikke får ut fisken sin om kvelden. Dropper man liggekaien eller ekstra ferjeleie ryker siste turen fra Flostad kl. 23.30 om kvelden, sier ordfører Arnt Frode Jensen.

- Herøy kommune, Marine Harvest og næringsforeninga i Herøy har sendt brev til fylkesrådet der vi har gjort dem oppmerksom på at dersom de går bort fra å bygge en liggeplass på Flostad så ryker hele ruteopplegget, sier Jensen.

- Når det gjelder Dønna, så har de ikke evnet å sette seg inn i årsaken til at man må bygge en kai. De har ikke nok  kunskaper om saken, og det er høyst beklagelig at våre naboer opptrer så uryddig, avslutter Jensen

Her kan dere lese uttalelsen fra Dønna kommunestyre:
For litt siden ble årsstatistikken for ferjesambandene i distriktet kjent. Statistikken viser en klar tendens om at ferjesambandet Bjørn - Sandnessjøen øker mest og har den største trafikken uansett målestokk. Dette på tross av at det er Herøysambandet som har hatt ruteutvidelsene de siste årene. Dønna kommunestyre ber Fylkestinget vurdere om avsatte investeringsmidler til fendervegg ved Flostad ferjekai kan overføres til utbedring av FV 828 Bjørn –Åkvik og at Fylkestinget ber fylkesrådet komme tilbake med en sak om samferdselsløsningen mellom Herøy, Dønna og Alstahaug.