Det tente lyset symboliserer intet mindre enn Guds tilstedeværelse og nærvær i kirka eller menigheten. Jesus sier om seg selv i Bibelen at han nettopp er Verdens lys!

- Så på alteret skal det være lys, gjerne store, og i Lysgloben; som er en forbønns lysestake, brenner Kristus lyset som alle kan tenne sine bønnelys fra, og så er det i tillegg vanlig med frittstående Påskelys i kirkerommet, sier sokneprest Annette Stenseng.

Dette lyset brukes først og fremst ved påskefeiringen; det slukkes langfredag og tennes igjen påskemorgen. Også på julaften tennes dette selvsagt, og understreker Johannesevangeliets ord om Lyset som nå er kommet(født) til verden!

Lyset er også gjerne dekorert med det såkalte Kristogrammet; en P og en X som er de to første bokstavene i navnet Kristus på gresk, og i tillegg bokstavene Alfa og Omega, den første og den siste bokstaven i alfabetet på gresk, som understreker at Kristus er Begynnelsen og Slutten, den Første og den Siste!

Dåpslyset er så tent på alle gudstjenester i påsketiden, til og med Kristi Himmel fart, og ellers er det tent når det er dåp. Dåpslysene vi tenner for og gir alle dåpsbarna i menigheten her, tennes nettopp fra dette påskelyset.

- Vi har lenge ønsket oss en skikkelig lysestake til dette lyset, gjerne i samme utforming som Lysgloben vår, og nå er ønsket innfridd, sier sokneprest Annette Stenseng.

- Da Edvarda og Jens Hansen testamenterte en gave til kirka og kirkerommet som vi mottok i år, vedtok Menighetsrådet at noen av pengene skulle brukes til dette innkjøpet. Det er så gjort, og stake og lys er tatt i bruk og har fått sin funksjon altså både i kirkerom og menighet, avslutter sokneprest Annette Stenseng.   

Tekst og bilde: Annette Stenseng.