Nytt økonomisystem

raadmann_roy_skogsholm
- Vi har lenge visst om at vårt økonomisystem er totalt avlegs og må ha nytt. Og det er bare tre selskaper i markedet som er aktuelle til å ta seg av dette, sa rådmann Roy Skogsholm fra talerstolen.
Sak 19/09 - NYTT ØKONOMISYSTEM

Representanten Kjell Inge Jakobsen (Frp) spurte om ikke et av de lokale regnskaps-byråene kunne tatt hånd om kommunens økonomi og regnskap.

- Fordi vi går inn i et etablert avtale får vi overta de samme prisbetingelse. Skulle vi gått ut at dette systemet ville kostnadene blitt det dobbelte av dette. Og skal vi samarbeide på økonomisiden må vi ha samme system som Alstahaug.

Dønna. Herøy og Leirfjord går sammen om å kjøpe inn dette systemet og det er ikke innkjøpet som er dyrt, men opplæringen av personalet.

Vegard Dalen (Frp): Jeg syns dette er et veldig høyt beløp. Opplæringskostnadene er himmelhøye.

Men jeg føler at jeg ikke har et annet valg enn å gå for innstillingen fordi vi har gjort vedtak tidligere som legger føringer på oss, sa Vegard Dalen.

Kjell Inge Jakobsen: Bordet fanger vel, men jeg syns dette er svindyrt.

Rådmann Roy Skogsholm: Det er om lag 200 mennesker som skal opplæres i systemet. Alle skal ha opplæring, men de som skal ha hovedansvaret får mer opplæring. I disse kommunene er det rundt 25-26 personer som jobber med dette, mens større kommuner bare har 13 - 14 personer. Det nye systemet vil bety en betydelig rasjonalisering.

Vedtak: 1. Kommunestyret godkjenner at Herøy deltar i skissert samarbeid mellom HALD-kommunene når det gjelder anskaffelse av nytt økonomisystem og at dette skjer innenfor en total kostnad på 3,4 mill. kroner.

2. Kommunestyret vedtar at kommunens andel av kostnadene, kr. 500.000 til kr. 850.000, avhengig av tildeling av skjønnstilskudd fra Fylkesmannen, inndekkes gjennom bruk av ubundne kapitalfond og ubrukte lånemidler som skissert av rådmannen i dette saksframlegg.
raadmann_roy_skogsholm
Rådman Roy Skogsholm.

Annonser