Nytt menighetsråd i Herøy

Herøy kirke

Her er en oversikt over hvem som er valgt inn i menighetsrådet i Herøy.

Det var 25 prosent av de stemmeberettige som stemte ved menighetsrådsvalget i Herøy og 16 prosent som stemte på bispedømmerådsvalget. Blant de yngre velgerne mellom 15 og 18 år var det bare 8 som avga stemme.

Her er det nye menighetsrådet:

Faste medlemmer
Marit Dahl Jørgensen
Line Olsen
Roar Arve Aune
Oddrunn Dahlheim
Svein Asbjørn Lundestad
Kirsti Iversen
Siv Hestmark
Hein Magne Pedersen

Varamedlemmer
1. vara: Linda Iren Eliassen
2. vara: Ragnhild Sjåvik Stokbakken
3. vara: Paula Karin Nyrud
4. vara: Mads Knutsen
5. vara: Hilde Svelle 

Foto: Gunver Birgitte Nielsen

Annonser