Det var 24,2 prosent som stemte ved menighetsrådsvalget i Herøy og 22,2 som stemte på bispedømmerådsvalget. Blant de yngre velgerne mellom 15 og 18 år var det bare 11 som avga stemme.

Her er det nye menighetsrådet:

Faste medlemmer
Oddrunn Dahlheim
Marit Dahl Jørgensen
Line Olsen Roan
Svein Asbjørn Lundestad
Paula Karin Nyrud
Hein Pedersen
Gerd Sjåvik
Kirsti Iversen

Varamedlemmer
1. vara: Kari K. Haraldsen
2. vara: Ann Grete W. Edvardsen
3. vara: Camilla K. Lie
4. vara: Hilde Svelle
5. vara: Kirsten Heiszter