Nytt liv i Møtestedet

Nytt liv i Møtestedet_deltakere

Foreningen Møtestedet skriver i en pressemelding at de har avholdt ekstraordinært årsmøte og valgt nytt styre for å blåse liv i foreningen igjen.

Foreningen Møtestedet, som de siste årene har ligget brakk, avholdt mandag kveld et ekstraordinært årsmøte på Herøy Bygdemuseum. Der ble det besluttet å fortsette foreningens arbeid til gavn for alle som bor på Herøy.

Et nytt styre ble med applaus valgt til å stå for utvikling og planlegning fram til foreningens førstkommende ordinære årsmøte, som forventes avholdt i april 2019.

Disse ble valgt:

  • Inger Meyer, leder
  • Rasa Pumptiene, nestleder
  • Rajko Savic, kasserer
  • Ola Loe, styremedlem
  • Mohannad Mourad, styremedlem
  • Gunver Birgitte Nielsen, styremedlem
  • Hugo Sandoval, varamedlem
  • Tanja Kristin Lorvik, varamedlem

På det etterfølgende konstituerende styremøtet tok Hugo Sandoval på seg oppgaven som sekretær. Leder i frivilligsentralen Jelena Budesa lovet fortsatt at stå til rådighet med viten, ideer og kontakter.

På det ekstraordinære årsmøtet kom det fram mange fine ideer, med blant annet forslag til nytt navn på foreningen, kommende aktiviteter og arrangementer.

Medlemmene i det nyvalgte styret er enig om at foreningens arbeid må fokusere på å skape rammer for samhold, felles opplevelser og gjensidig læring, slik at alle som bor i Herøy kommune kan få mulighet for at være med i et trygt fellesskap av mennesker med forskjellig bakgrunn.

Alle oppfordres til å bli medlem i foreningen. Det koster bare 100,- kr og beløpet dekker medlemskap for hele 2019. Beløpet innbetales på kontonummer 4516 3106861.

Nytt liv i Møtestedet_Jelena
Jelena Budesa i Herøy Frivilligsentral ledet møtet. (Foto: Rajko Savic)
Nytt liv i Møtestedet_Geir spiller
Geir Berglund sørget fin underholdning. (Foto: Rajko Savic)
Nytt liv i Møtestedet_styret
Her er det nye styret i foreningen Møtestedet. Fra venstre: Rasa Pumptiene, Inger Meyer, Rajko Savic, Gunver Birgitte Nielsen, Mohannad Mourad, Hugo Sandoval og Ola Loe. I tillegg er også Tanja Kristin Lorvik valgt inn i styret. (Foto: Jelena Budesa)

Annonser