Nytt liv for nedlagt skole

seloey_skole
Kan Seløy skole ha et fortsatt liv som en historisk bygning eller museum? Ja, mener Svein Cato Jakobsen fra Seløy som foreslår overfor Herøy kommune å vurdere muligheten. Dersom kommunen støtter tanken ønsker han kontakt med folk som sitter på historisk materiale.
Svein Cato Jakobsen har i brev til Herøy kommune lagt fram noen tanker om fortsatt bruk av Seløy skole. Om en måned legges skolen ned.

Sammen med flere ildsjeler har Jakobsen de siste par-tre årene sett på hvilken fortsatt samfunnsnyttig bruk skolen kan ha etter nedleggingen.

Primært tenker ildsjelene på "skolen som møtested for alle", og ildsjelene ser for seg blant annet: - Ivaretakelse av historien om befolkningen på Seløy - Gamle og nye bilder av folk/bygninger som har eksistert - Lokale stedsnavn - Gode historier både fra gammel og ny tid - Ting og tang fra gammel tid

Utstillinger Ildsjelene ser blant annet for seg at et eller flere klasserom kan brukes som museumsrom med utstilling av bøker, gamle pulter, maskiner, gamle kort, plansjer og annet.

Andre klasserom kan fungere som kaférom med stoler og bord, i tillegg til noe utstilling.

Øvingsrom for musikk - Heimkunnskapsavdelinga kan brukes som kjøkken til koking av kaffe, mens gymnastikksalen kan brukes som treningsrom eller møterom.

Barn og unge kan videre bruke lærerrommet som øvingsrom til musikk og annet, sier Jakobsen.

Ildsjelene bak denne idéen ser også for seg et samarbeid med Herøy Museum , Herøy kommune og Herøy Folkebibliotek.

Under forutsetning av at bygningen ikke blir så kostbar, foreslår ildsjelene at det kan stiftes en forening eller stiftelse som kan stå ansvarlig for drifta.
seloey_skole
Kan det bli nytt liv for Seløy skole etter nedleggingen?
svein_cato
- Hvis dette blir en realitet ønsker jeg kontakt med alle som har bilder eller annet som kan brukes i denne forbindelse, sier Svein Cato Jakobsen.

Annonser