Nytt legekontor

Husvaer_skole
Fra 11. november er det slutt på tiden med legeskyssbåten "Herøygutten". I stedet blir tidligere Husvær skole nytt legekontor på utvalgte dager.
Ordningen med utekontordager med Herøygutten vil opphøre og heretter vil lege avholde kontordager på det nyopprettete legekontoret på Husvær skole.

Første kontordag vil bli tirsdag 11. november. Deretter blir det kontordager 25.november og 9.desember.

Timebestilling fungerer som før ved at folk ringer 75068050
Husvaer_skole
Nedlagte Husvær skole blir legekontor.

Annonser