Det ble for to uker siden valgt nytt styre til ungdomsklubben. Styret har konstituert seg selv, hatt skriftlig valg og sammensetningen er som følger:
- Leder: Anne Berit Iversen
- Nestleder: Kristiane Lenning
- Kasserer: Sivert B. Hansen
- Styremedlemmer: Sunniva Jørgensen, Vetle B. Hansen og Andreas Johansen.

Styret har godkjent nye regler for klubben og disse blir presentert for de som kommer på klubben tirsdag 16. april fra kl. 18.00-20.00. På klubbkvelden blir det salg av diverse godsaker og styret håper det er mange som kommer.

På følgende datoer vil det bli klubb fram mot sommeren:
7. mai
21. mai
4. juni
18. juni