- Jeg er ikke voldsomt overrasket. Det var jo nettopp hensikten med å åpne sambandet Flostad - Søvik, nemlig å få med mer trafikk på ferja. Dessuten er det blitt billigere å reise, sier ordfører Arnt Frode Jensen til Herøyfjerdingen.

Han legger til at dersom det hadde vært en større ferje på dette sambandet, ville trafikken ha økt enda mer. - Men det er utrolig hvor mange som reiser her sett i forhold den dårlige kapasiteten på ferja, sier han.

Dobling Tallene han viser til sier blant annet at i halvåret januar - juni 2005 reiste det 14.623 personbilenheter over sambandet Engan - Sandnessjøen.

I samme periode i år (januar - juni) var det 29.000 personbilenheter som ble fraktet mellom Søvik og Flostad. Altså en dobling.

Den samme tendensen viser seg hvis vi ser på tallene for vogntog. I første halvår i 2005 reiste 480 vogntog på sambandet Engan - Sandnessjøen. På Flostad - Søvik var det 940 vogntog som ble med ferja i samme periode i år.

Også godsbiler For godsbiler uten henger, med lengde på fra åtte til 10 meter, er tallene 326 enheter på sambandet Engan - Sandnessjøen første halvår i fjor, mens det var 671 biler som ble transportert mellom Flostad og Søvik første halvdel i 2006.

Antall personer som reiser med ferje har også økt, til tross for at svært mange nå velger å bruke hurtigbåten fra Flostad. Denne går rett til Sandnessjøen sentrum.

I halvåret januar til juni 2005 var det vel 18.000 personer som reiste mellom Engan og Sandnessjøen, mens tallet har steget til 25.000 på sambandet Flostad - Søvik i første halvår av 2006.

Flere personbiler Også i perioden etter at Flostad - Søvik har gått seg til, har trafikken økt på sambandet. Sambandet ble åpnet i slutten av juni 2005:

I juli i fjor reiste 3553 personbiler på sambandet, mens det for samme måned i år var 4326 personbiler.