Det er System Hall AS fra Mosjøen som leverer selve stålhallen for de nye butikklokalene. Arbeidene med å få satt opp bygget er nå i full gang og en regner med at dette skal være avsluttet i løpet av 3 uker. Etter at råbygget har kommet opp skal det inn en rekke underentreprenører for å få bygget ferdig.

Bygget er på rundt 900 m2 og den romslige tomta på rundt 9 mål gir god adkomst til de nye butikklokalene.

Byggsenteret AS i Herøy har samme eiere som Sørra Byggsenter i Sandnessjøen, som står bak XL-Bygg Sørra.

Etterlengtet nybygg
Avdelingsleder Rune Ekrem for Byggsenteret AS i Silvalen sier at han ser fram til å flytte i nye lokaler.

- Jeg gleder meg veldig til å få nye lokaler. Nå får vi alt på i ett bygg og kan ha et mye større utvalg og har bedre plass til utstillinger.

- Alt blir mye mer lettvint enn det er i dag og spesielt trelast blir lettere tilgjengelig og kan nås med maskiner. I dag har vi det trangt og er avhengig av mye manuelt arbeid for å få ut materialene på kaia i Silvalen, sier Ekrem.

Doblet omsetning
Rune Ekrem begynte som avdelingsleder på Byggsenteret i 2011 og han sier at omsetningen nok er blitt doblet på de årene han har vært der.

- Det er mye som er blitt forandret på de årene jeg har vært her. Vi har nok mest kunder hos oss i sommersesongen, men det er et jevnt trykk hele året. Folk er flinke til å benytte oss og vi nyter også godt av at det er stor byggeaktivitet i kommunen. I og med at butikken er med i kjeden XL-Bygg er vi også konkurransedyktig på pris, sier Ekrem.

4 årsverk
- Vi har tre faste ansatte i tillegg en i ei halv stilling. I tillegg leier vi også inn ekstra i sommerhalvåret så vi kan godt si at vi har 4 årsverk hos oss, avslutter Ekrem.