Veldig mange små kommunener har for lite ressurser til å ha egne ansatte som kan jobbe med friluftsliv. Gjennom etablering av Helgeland Friluftsråd skal medlemskommunene nyte godt av ekstern veileding og erfaringsutveksling slik at dette arbeidet forhåpentligvis kan få et løft.

- Frilufsrådet skal fungere som et kompetansesenter for kommunen, regionen og og andre organisasjoner, sier leder i friluftsrådet Kristian Helgesen.

- Det skal fungere som høringspart som har oversikt over friluftsområdenene i regionen. Vi skal også jobbe med sikring av friluftsomåder, forvaltning og legge til rette for skilting, sier Helgesen.

Tilrettelegger for tilbud der folk bor
- Friluftsrådene i Norge jobber også med tilrettelegge for læring i friluft. Dette er et prosjekt som er rettet mot barnehager og skoler. Vi skal ikke konkurrere med andre organinsajoner, men vi skal samarbeide med idrettslag og andre frivillige lag og foreninger, sier Kristian Helgesen.

- Det må understrekes at det dreier seg friluftsliv der du bor, i nærmiljøet, som et verktøy i folkehelsearbeidet, sier Kristian. 

Suksess
- Friluftsrådene i Norge har vært en stor suksess. I gjennomsnitt får medlemskommunene medlemskontigenten igjen flere ganger gjennom hjelp fra friluftsrådet til søknader om ekstern finansiering av ulike prosjekt. Klarer vi å få folk til å bevege seg 15 minutter hver dag vil det også spare samfunnet for enorme midler, avslutter Helgesen.

Egen arbeidsgruppe
Arbeidsgruppa som var samlet på Herøy torsdag består av prosjektleder Kristian Helgesen, folkehelsekoordinator Karina Kilvær og Jan Nikolaisen fra Herøy, Jon Peter Garnes fra Vefsn kommune, Hege Agnes Igeland fra Leirfjord kommune, Kari Christensen fra Alstahaug kommune og Torhild Lamo fra Nordland fylkeskommune og Grane kommune.