Det er tildelingskontoret som mottar søknader, kartlegger behovene og bestiller de tjenestene bruker har behov for.

Tildelingskontoret skal:

 • Sikre innbyggerne lik tilgang på tjenester, uavhengig av hvor i kommunen du bor.
 • Sikre faglig og helhetlig vurdering av den enkeltes hjelpebehov
 • Koordingere tjenestetilbudet for de som trenger slike tjenester (koordinerende enhet)
 • Sikre at brukerne får helhetlige, fleksible og forutsigbare tjenester.

Tildelingskontoret behandler søknader om:

 • Helsehjelp i hjemmet
 • Omsorgslønn
 • Praktisk bistand
 • Trygghetsalarm
 • Brukerstyrt personlig assistent
 • Omsorgsboliger
 • Individuell plan
 • Institusjonsplass (sykehjem)
 • Transporttjeneste for funksjonshemmede
 • Avlastning, korttids- og rehabiliteringsopphold
 • Dagrehabilitering
 • Støttekontakt

Tildelingskontoret tar i mot søknader, er behjelpelig med utfylling av søknader, og behandler alle klager på overnevnte tjenester. Kontoret gir også veiledning om hvilke tjenester det kan søkes på.

Henvendelser:
Mandag og fredag:                   kl. 11.00 - 14.00
Tirsdag, onsdag og torsdag:    kl. 10.00 - 15.00

Kontaktperson: Eli Helen Grindstrand
tlf. 75068040
e-post: post.hos@heroy-no.kommune.no