Nyheter i frikortordningen for 2011

5_legekontoret
Fra 2011 trenger ikke brukeren selv å sende inn egenandeler fra pasientreiser med rekvisisjon. Disse registreres automatisk.
Ettersom alle egenandeler registreres automatisk, vil kvitteringskort for egenandeler ikke benyttes for 2011.

De pasientene som ønsker det kan få utskrevet kvittering for egenkontroll.

Det er legekontoret i Herøy som informerer om dette.
5_legekontoret

Annonser