Nye ventemerder på plass onsdag

4_ventemerder1
Onsdag denne uka skal de nye og svære ventemerdene til Marine Harvest slepes på plass på Hestøya. De nye merdene vil både øke kapasiteten mye samtidig som de vil automatisere arbeidet.
De nye og mye større ventemerdene til Marine Harvest er kjøpt ferdige og ligger for tiden i sundet ved Sigurd Dahls forretning på Nord-Herøy.

Dimensjoner Og det er skikkelig dimensjoner over ventemerdene som onsdag skal slepes til Hestøya, kan prosessleder og prosjektleder for ventemerde-prosjektet Truls Larsen fortelle.  

- Dette er seks bur som hver for seg er 15 meter lang og 24 meter bred. Totalt er hele anlegget 160 meter langt og har en kapasitet på over 1000 tonn laks.

Automatiseres Det gamle anlegget tilfredsstilte ikke de nye sertifiseringskravene, og med de nye ventemerdene vil arbeidet her stå i stil med det som ellers skjer i systemet.

Man vil nå bruke vinsjer og nok’er, mens arbeidet tidligere skjedde manuelt, sier Truls Larsen til Herøyfjerdingen.

Doblet kapasitet Hver enkelt av de nye burene rommer 180 tonn fisk, noe som er det dobbelte av de gamle.

Ventemerdene brukes til å losse den levende laksen fra brønnbåtene opp i. Her kan laksen gå i påvente av slakting.

Havna utenfor Marine Harvest ble i sommer sprengt ut for å kunne ta imot de store brønnbåtene.
4_ventemerder1
Onsdag skal de nye ventemerdene til Marine Harvest slepes fra Nord-Herøy til Hestøya.
4_ventemerder2
Anlegget består av seks bur hver med kapasitet på 180 tonn laks.

Annonser