Utvelgelsen av ungdommer med MOT foregår gjennom en søknadsprosess der elevene søker om å få denne rollen. I tillegg foreslår elevene på skolen hvem de ønsker som skal bli «Ungdommer med MOT». De som velges har derfor bred støtte blant både elever og ansatte ved skolen.

Kreves ekstra innsats
Ungdom med MOT er utvalgte ungdommer som det et kreves noe ekstra av. Ungdom med MOT drar i niende klasse ut til syvende klasse på barneskolen og gjennomfører tre skolebesøk for å hjelpe til med å gjøre overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen enklere.

Ungdom med MOT skal arbeide aktivt med å forsterke det gode miljøet på skolen og i lokalsamfunnet. De er med på å krydre hverdagen ved å bidra på forskjellige MOT-arrangement og andre aktiviteter på eller utenfor skolen i regi av MOT lokalt eller sentralt.

MOT-bussen kommer 24. mai
Den 24. mai kommer MOT-bussen til Herøy skole. Da skal MOT-ambassadørene Adrian Jørgensen og Alejandro Fuentes holde konsert og ha sceneshow sammen med lokal ungdom. I tillegg til konserten gjennomfører MOT et faglig opplegg med årsmøte og lærerforedrag for å forsterke MOT-arbeidet i lokalsamfunnet.

Herøyfjerdingen vil komme tilbake med mer informasjon i forkant av dette besøket.

MOT-flagget
Hver gang det skjer noe ved skolen som har noe med MOT å gjøre heises MOT-flagget i skolens flaggstang. Skolen har av og til fått henvendelser fra folk der de lurer på hvorfor skolen heiser et flagg som det står TOM på. Forklaringen er som dere skjønner nokså enkel, da MOT blir TOM dersom man ser flagget fra feil side.

MOT
MOT er en ideell organisasjon som ble stiftet av Johann Olav Koss, Atle Vårvik, Rune Bratseth og Dag Otto Lauritzen den 22. februar 1997. Organisasjonen ledes av Atle Vårvik, og samarbeider med kommuner og lokalsamfunn med mål om å skape varmere og tryggere oppvekstmiljø for ungdom. MOT har utviklet egne program rettet mot ungdomsskoler, videregående skoler og ungdoms fritidsarenaer, som ungdomsklubber og idrettsklubber.

Trykk her for å lese mer om MOT

Facebook
MOT Herøy har også egen gruppe på Facebook som man kan bli medlem i.
Trykk her for å komme inn på sida.