De nye ungdommer med MOT kommer fra 9. klasse og er: Louise Prestø, Håvard Bringsli og Kristiane Lenning. Skoleringen ble gjort i samarbeid med MOT - informatører og Signalbærerne våre.

Ungdom med MOT er utvalgte ungdommer som det et kreves noe ekstra av. Ungdom med MOT drar i niende klasse ut til syvende klasse på barneskolen og gjennomfører tre skolebesøk for å hjelpe til med å gjøre overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen enklere.

I tiende klasse arbeider Ungdom med MOT aktivt med å forsterke det gode miljøet på sin ungdomsskole og i lokalsamfunnet. De er med på å krydre hverdagen ved å bidra på forskjellige MOT-arrangement og andre aktiviteter på eller utenfor skolen i regi av MOT lokalt eller sentralt.

Signalbærere med MOT
Ungdom i alderen 16-25 år, som er rekruttert fra MOT-kommuner rundt om i Norge. Disse ungdommene er fyrtårn på gode holdninger i sine lokalsamfunn og skal forsterke trygge lokalsamfunn i fremtiden. Det skal være en investering for ordførere og rådmenn å sende ungdommer til MOT-camp. Varmere og tryggere oppvekstmiljø skapes.

MOT
MOT er en ideell organisasjon som ble stiftet av Johann Olav Koss, Atle Vårvik, Rune Bratseth og Dag Otto Lauritzen den 22. februar 1997. Organisasjonen ledes av Atle Vårvik, og samarbeider med kommuner og lokalsamfunn med mål om å skape varmere og tryggere oppvekstmiljø for ungdom. MOT har utviklet egne program rettet mot ungdomsskoler, videregående skoler og ungdoms fritidsarenaer, som ungdomsklubber og idrettsklubber.

Trykk her for å lese mer om MOT
 

Kilde: www.mot.no