Herøy kommune sammen med RKK Ytre Helgeland har fått midler fra VOX (Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk) til utvikling og styrking av grunnleggende ferdigheter i lesing (fag), skriving (effektiv rapportskriving) og data (digital kompetanse).

Dette kurset arrangeres over hele Norge både i private og offentlige bedrifter. Dette er en stor internasjonal satsing på å øke kunnskap og motivere for mer læring i arbeidslivet.

BKA bidrar til høyere effektivitet, færre feil, bedre rapportering og motivere ansatte.

- Dette er et flott kurs som vi alle kan ha bruk for i arbeidslivet og privat. Så dette er noe vi kanskje skal prøve å få flere med på etterhvert, sier enhetsleder Wenche Sæthre Jørgensen.

Det er Edel Anne Ånes og Knut Mathisen fra Dønna voksenopplæring som er kursledere.

Kurset inneholder:

  • Vi tar utgangspunkt i dine erfaringer og kunnskaper i lesing, skriving og data.
  • Viktig faglig påfyll temaer: holdninger, pårørende, trivsel, HMS, Motivasjon og kommunikasjon
  • Data i din arbeidshverdag – kunne lage og bruke eks: word, powerpoint, moviemaker, tabeller, internett og fagprogrammer på jobben.
  • Vi tilpasser opplæringen dine behov.
  • Ingen konkurranse eller karakterer.
  • Gruppeprosjekter som skal/kan utføres i praksis på jobben.
  • Uformelle diskusjoner om viktige spørsmål på arbeidsplassen.
  • Egenvurdering: Hva har jeg lært på kurset?
  • Ved kursets slutt vil du få tittel: ”Trivselsagent”