- Vi er svært fornøyde med å ha næringslivet med på laget, og dette er helt nødvendig for å kunne realisere reiser til mange mesterskap og turneringer i vårt langstrakte land. Det må også fremheves at Sparebank 1 Helgeland, i tillegg til ren sponsorstøtte, har tatt kostnadene med innkjøp av 50 nye spilletrøyer.

- Vi ser fram til at disse Covid-19-begrensningene er over, og at vi på nytt kan sende våre dyktige badmintonutøvere bekymringsfritt rundt omkring for å representere vårt flotte idrettslag og våre rause sponsorer, opplyser fungerende leder Oddbjørn Lorvik i badmintongruppa.