Målsettingen har vært å få til et ruteopplegg som bedre tilrettelegger for arbeidspendling og skoleskyss for elever i videregående skole. De nye rutene ble vedtatt av fylkesrådet den 11. juni 2013.

Det nye ruteopplegget innebærer bortfall av Tennvalen som anløpssted for hurtigbåten på Herøy og Flostad blir knutepunktet for alle ruter. Elever fra Brasøy og Husvær vil med de nye rutene kunne bo hjemme mens de går på videregående skole. Hurtigbåten vil anløpe Brasøy fergekai om morgenen kl. 07.20 og Flostad kl. 07.50 og ankomme Sandnessjøen kl. 08.15. (i dag ankommer den kl. 08.50)

Egen sommerrute
I juni, juli og august er det lagt opp en egen sommerrute for hurtigbåten som sørger for at turister og andre kommer seg ut i øyene i større grad enn tidligere. Dette er blant annet gjort for å styrke reiselivsnæringen. Reisende fra sørøyene og Flostad har også muligheten til å ta seg en handletur og reise inn til Sandnessjøen midt på dagen med retur kl. 15.15. Dette er mulig  alle dager unntatt tirsdag og lørdag. Lørdag går båten noe senere fra sørøyene og Flostad om morgenen og returnerer kl.13.30 fra Sandnessjøen.

Endrede fergeruter
Fergerutene får også flere endringer. Dagens suppleringsferge som nå går kl. 07.55 fra Flostad vil med de nye rutene begynne å gå kl. 08.15. Hele dagen blir det små forskyvninger og det blir en færre tur med suppleringsferga på ettermiddagen fra Herøy.

Nedenfor kan dere se de nye rutene som trer i kraft fra mandag 15. juli.
(trykk på linkene)

Ny hurtigbåtrute
Ny fergerute 
Ny bussrute