Nå er det endelig kommet forslag til nye ruteplaner fra Nordland Fylkeskommune etter at de berørte kommunene har arbeidet med dette i lang tid. 

Tilrettelagt for skoleskyss og arbeidspendling
De fleste skoleelever på videregående og de som kan pendler uten bil mellom Herøy og Sandnessjøen har nok sett fram til dette forslaget. Slik de nye rutene ser ut kan skoleelever og andre pendlere reise med hurtigbåt fra Brasøy ferjekai klokken 07.20 og Flostad 07.50 om morgenen og returnere fra Sandnessjøen igjen kl. 15.15. Hurtigbåten anløper ikke Husvær i de nye rutene om morgenen, men her legges det opp  til å få på plass en skyssordning som kan benyttes av befolkningen.

Skoleskyss med ferje
Skoleskyssen mellom Husvær/Brasøy som i dag foregår med hurtigbåt skal i det nye forslaget organiseres med ferje fra Brasøy 07.45 om morgenen med retur 14.20 fra Flostad til Brasøy.

Høringsrunde
Alle som ikke er fanget opp av høringsrunden og som har kommentarer til de nye ruteforslagene kan sende dette til Herøy kommune, Silvalveien 1, 8850 Herøy eller på epost post@heroy-no.kommune.no innen 7. mars 2013.

På linkene nedenfor kan dere se alle de nye ruteforslagene.

Forslag til ny hurtigbåtrute

Forslag til ny ferjerute

Forslag til ny bussrute