Som følge av økt behov for barnehageplasser måtte Herøy kommune fra årsskiftet ha på plass ei ny avdeling i Herøy barnehage. Etter å ha sett på ulike midlertidige alternativ ble det besluttet at avdelingen skulle flyttes dit hvor voksenopplæringen og frivilligsentralen har holdt til de siste årene. Her har det også tidligere vært barnehagedrift så man kan på mange måter si at de er tilbake på «hjemmebane».

Konsekvensen av flyttingen innebar at dagens voksenopplæring og frivilligsentralen måtte finne nye lokaler. Dette løste kommunen med å gjøre en del ombygginger av 2. etasje i det gamle rådhuset. En god del av ombyggingen ble i gjort av kommunens vaktmesterteam slik at dette ble ei rimelig løsning.

God midlertidig løsning
Styrer Line Olsen Roan i Herøy barnehage skryter av at de ansatte har vært løsningsorientert under flytteprosessen, dette gjelder også vaktmesterne i uteseksjonen.

- For å gjøre konsekvensene minst mulig for ungene og de ansatte så har vi flyttet ei hel avdeling til det «nye» bygget. Totalt er det 21 unger i denne avdelingen så det innebærer at de nå har god plass å boltre seg på. Det er også kjøpt inn nye leker og møbler, men noe av dette har vi enda ikke fått på plass.

Herøy barnehage har nå en maksimal kapasitet på 108 plasser.

- Før sommeren så ser det ut til at vi har totalt 98 plasser besatt  i Herøy barnehage. Den nye avdelinga innebar at det måtte ansettes flere ansatte og vi har også vært heldig med å få ansatte raskt på plass. Totalt har vi lyst ut 4 stillinger i forbindelse med utvidelse av barnehagen, 2 pedagogiske ledere, og 2 barne- og ungdomsarbeidere, sier styrer Line

Fordel med drift på ett bygg
Selv om Herøy barnehage nå har fått ei god midlertidig løsning på plass så ser styreren driftsmessige fordeler med å ha alt i ett bygg.

- Det er enklere å utnytte ressursene bedre når alle er på ett bygg og også enklere å jobbe med arbeidsmiljøet. For at flere skal få et forhold til det nye bygget har vi flyttet førskoleklubben til den nye avdelinga som også har fått navnet «Bakken», avslutter styrer Line Olsen Roan.

Ikke stopp i norskopplæringen
Flyktningkonsulent Marit Jørgensen skryter også av sine løsningsorienterte ansatte.

- Selve flyttingen gjorde vi unna på 2-3 dager og både de ansatte og flyktningene har vært en stor ressurs under flyttingen. Vi hadde heller ikke stopp i undervisningen under flyttingen, men delte gruppa opp slik at mens noen fikk norskopplæringen så var det andre som hjalp til med flyttingen. Selv om det enda gjenstår litt arbeid med blant annet ventilasjon så har vi fått lokaler som fungerer greit.

- Vi har nå 19 flyktninger som deltar på norskopplæring. I tillegg har vi også satt i gang noen opplegg for arbeidsinnvandrere i samarbeid med frivilligsentralen, sier Jørgensen.

I kommunens budsjett for 2018 og økonomiplan for 2018 til 2021 er det tilsammen satt av rundt 11 millioner kroner til utbygging av Herøy barnehage.