En slik bedrift vil gi minst 10 arbeidplasser, og Herøy kommune bør komme på banen og hjelpe til med å legge til rette for etablering av en slik foreldingsbedrift. Ikke minst må det reises kapital, sier daglig leder i Seløy Fisk AS Kjell Inge Jakobsen.

Han viser til henvendelser fra flere nabokommuner som har invitert til møter for å få lagt en slik bedrift til nettopp sin kommune. Seløy Fisk AS har allerede i dag 50 prosent av sitt engasjement utenfor Herøy og har etablert mottaksstasjoner for fisk i både Vega, Sleneset i Lurøy og nå i januar ble det tegnet kontrakt om å kjøpe lokaler i Rødøy kommune.

Krabbe største produkt Vi betjener et distrikt som strekker seg over 70 mil, regnet i luftlinje. Transport av fisk er en stor utfordring, sier Jakobsen videre og viser til at berdriften er i en god dialog med samferdselsavdelingen i Nordland fylke for å få lagt til rette for en god godstransport på Helgeland.

Og at det er krabbe foreldling Seløy Fisk AS vil gå igang med skyldes at bedriften de senere årene har hatt en voldsom økning i mottak av nettopp krabbe. Etter flere år med jevn økning, toppet det seg i fjor med 130 prosent økning fra året i forveien. Krabbe er nå det desidert største enkeltproduktet hos Seløybedriften.

Godt samarbeid Og jeg ser ingen grunn til at økningen ikke skal fortsette i 2005, sier Jakobsen som har et gost samarbeid med HitraMat på Hitra.

Krabbesatsingen betyr enorme muligheter for både nyetablerte og etablerte fiskere til å skaffe seg kjærkomne inntekter i en vanskelig tid. Den båten som i fjor leverte mest krabbe til Seløy i løpet av to måneder leverte hele 55 tonn. Jakobsen forteller også at det innen næringen jobbes med å strekke sesongen ut i tid, slik at det kanskje kan bli snakk om helårsfiske etter krabbe.

Herøy tar de utfordringene som ligger i etableringen av nye arbeidsplasser, det er bare positivt at vi får nyskapninger av arbeidplasser, kommenterer rådmannen.