Nye åpningstider i barnehage og SFO

Åpningstid i barnehage og SFO

Fra og med mandag 14. september ble det innført full åpningstid i Herøy barnehage. For Herøy skoles skolefritidsordning utvides åpningstiden til å være fra kl. 07.30 – 16.00

Det er foretatt en risikokartlegging og det vurderes at det er forsvarlig å åpne opp. Begrunnelse for en stram linje i oppstarten av barnehage-/skoleåret  var at befolkningen har sirkulert i sommer og da var det vanskelig å vite hvor smitten var. Nå har det gått noen uker og  vi har en mer stabil situasjon i befolkningen. Herøy har fortsatt ingen smitte.

For at vi skal kunne opprettholde den nye åpningstiden er det viktig at smitteverntiltakene fortsatt overholdes. Det skal være lav terskel for testing, slik at vi avdekker en eventuell smitte i Herøy tidlig. Dersom smittesituasjonen i samfunnet endrer seg kan det komme nye endringer i åpningstidene.

Sykdom:  – når skal du sende barna hjem, og når kan de komme tilbake til barnehagen og skolen?

  • Barn og unge som er syke, skal være hjemme.

BARN I BARNEHAGE OG BARNESKOLE:

  • Ved feber og hoste bør barnet testes for korona.
  • Ved lette luftveissymptomer uten feber, kan man se an tilstanden hjemme i et par dager. Hvis formen ikke blir bedre, bør barnet ta en test. Hvis barnet raskt blir bra, kan barnet komme tilbake til barnehagen og skolen uten test.
  • Når barnet føler seg frisk og feberfri, kan det komme tilbake i barnehagen og på skolen – selv om barnet fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon.

ELEVER I UNGDOMSSKOLEN

  • Ved luftveissymptomer bør eleven teste seg og holde seg hjemme.
  • Ved negativ test kan eleven komme tilbake på skolen når allmenntilstanden er god.

Hvis du er usikker – les mer på FHI sine sider

Veiledere om smittevern i barnehager og skoler:
Råd om når man må være hjemme ved sykdom
Veiledere om smittevern i barnehager og skoler

Annonser