Nye 1, 8 mill fylkeskroner til bredbånd

12_arnt_frode_jensen_signerer
Her signerer ordfører Arnt Frode Jensen avtalen med Nordland fylkeskommune som gir Herøy kommune ytterligere 1, 8 millioner kroner i tilskudd til bredbandsutbyggingen i kommunen. Med det er tilskuddet på vel 5, 8 millioner kroner.
I går signerte ordfører Arnt Frode Jensen avtalen med Nordland fylkeskommune hvor kommunen inngår samarbeidsavtale med Nordland Fylkeskommune om delfinansiering av prosjektet "Bredbånd i Herøy kommune".
 
Avtalen betyr ytterligere 1 , 8 millioner kroner i tilegg, i tillegg til de fire milliner kronene som var innvilget tilligere.
 
Komplett distribusjonsnett
Målet med utbyggingen er å lage et komplett distribusjonsnett som er dimensjonert for å kunne betjene hele Herøys befolkning med tilfredsstillende bredbåndsløsninger.
 
Denne utbyggingen vil dekke mellom 200 og 300  husstander i tillegg til næringsliv. Det skal også etableres tilfredsstillende bredbåndstilbud for næringsparken på Hestøya.
 
Helt avgjørende
I begrunnelsen for avtalen mellom Herøy kommune og Nordland fylkeskommune heter det videre at digital kommunikasjon er helt avgjørende for utvikling av samfunnet.
 
Gode bredbåndsløsninger reduserer avstandsulemper betraktelig og gir alle samfunn muligheter til å utvikle gode boforhold for sine innbyggere og gode rammebetingelser for næringslivet.
 
Alle innbyggere skal ha tilgang
Nordland fylkeskommune har som mål at alle innbyggere i fylket skal ha tilgang til bredband. Herøy kommune har tidligere fått innvilget støtte til prosjektet fra Nordland fylkeskommune.
 
Forutsetningene har imidlertid endret seg og påvirket kostnadsbildet. Det foreligger nå en utrede prosjektering av et komplett fibernett for hele kommunen som er delt i tre byggetrinn
12_arnt_frode_jensen_signerer
Avtale som gir 1, 8 millioner ekstra fra fylkeskommunen.
13_Logo_nfk_300dpi
Nordland fylkeskommune har som mål at alle innbyggere i fylket skal ha tilgang til bredband.

Annonser