Nybegynnerkurs i norsk

Norskkurs på Skype

Beginner-class in Norwegian language!

Herøy kommune tilrettelegger og formidler organisering av norskkurs for nybegynnere i løpet av mai 2021.

Kurset vil foregå gjennom SKYPE, her i voksenopplæringens lokaler hver søndag, med lærer fysisk til stede månedlig.

Kurset har en varighet på 5 mnd.

Det er ønskelig med betaling på forhånd, og dersom du fullfører kurset, kan du søke Herøy kommune om dekning av halvparten av prisen for kurset. Du må være bosatt i Herøy kommune, for å delta.

Kurset koster: 4500,-

Kontakt Marit eller Jelena ved interesse:
marit.dahl.jorgensen@heroy-no.kommune.no tlf: 41260549
jelena.budesa@heroy-no.kommune.no  tlf: 96044774

Beginner-class in Norwegian language!
Herøy municipality facilitates and mediates  the implementation of Norwegian courses for beginners during May-2021.

We need 5 participants to be able to have a small group.

The course will take place through SKYPE, here in the Adult Education premises every Sunday, with a teacher physically present monthly.

The course has a duration of 5 months.

Payment in advance is desirable, and if you complete the course, you can apply to Herøy municipality for coverage of half the price of the course. You must be a resident of Herøy municipality to be able to participate.

The course costs: 4500-,

By interest contact:
marit.dahl.jorgensen@heroy-no.kommune.no tlf: 41260549
jelena.budesa@heroy-no.kommune.no  tlf: 96044774

Annonser