Målgruppe for kurset var både de som ønsket å lære seg engelsk fra begynnelsen av og de som ønsket å friske opp i glemte kunnskaper.

- Alle interesserte kunne melde seg på, så denne gruppa besto både av norske damer, flyktninger og arbeidsinnvandrere. Hver mandag møtes de fra 17.30 til 19 30. Hele kurset kostet 500 kroner, så det er nesten basert på frivillig basis. I starten var det 10 deltakere, men noen har falt fra slik at det nå er 7 igjen. Kurset er nå snart ferdig og det gjenstår nå kun en samling før det avsluttes.

- Frivilligsentralen vil takke Jan Erik så mye for hans entusiasme og engasjement, sier Jelena Budesa til Herøyfjerdingen.