Ny yrkesmesse neste uke

stand_bil_og_maskin
Onsdag 18. februar blir det gjentakelse av fjorårets suksess av en yrkesmesse i Herøy sentralskole og Herøyhallen. Det blir blant annet korte foredrag av Kjell Stokbakken i Marine Harvest før ungdomsskole-elevene slippes løs på de ulike stands i Herøyhallen.
Dette er en messe som er rettet mot elevene på ungdomstrinnet ved Herøy sentralskole. Disse får, som i fjor, oppgaver å utføre de to timene messa varer, forteller rådgiver ved Herøy sentralskole Britt Anne Karlsen.

- Målet for messen er å motivere for en framtid i Herøy og samtidig hjelpe elevene til å ta de riktige valg før de søker seg inn på videregående skole. 

Vise hva Herøy kan tilby Det er viktig å se mulighetene som Herøy har å tilby. Dette er også i tråd med Herøy kommunes mål.

Hele Nordland er i mangel på folk i alderen 20 til 40 år. Det samme gjelder Herøy. Det er også viktig å informere ungdommene om at det er fullt mulig å bo i Herøy og jobbe et helt annet sted, mener rådgiver Karlsen.

 Hun sier blant annet det kan være interessant å merke seg at karrierestigen er kortere i Nordland enn i blant annet Oslo.

Større muligheter enn i Oslo - Det betyr at det er større muligheter her hos oss og det må vi signalisere til ungdommene, sier Karlsen.

Hun sier videre at helsefag-arbeidere er en yrkesgruppe som Herøy mangler spesielt. For tiden foregår det en landsomfattende kampanje for å rekruttere flere helsefagarbeidere og dette vil også gjenspeile seg under yrkesmessa.

Helsefagarbeidere  -  Vi kommer til å ha helsefagarbeidere på stand i Herøyhallen 18. februar, som i fjor. På landsbasis er det antatt at vi innen 2030 vil mangle innpå 50.000 helsefagarbeidere i landet.

Herøy vil merke eldrebølgen på samme måte som andre kommuner og vi må forsøke å rekruttere flere helsefagarbeidere, sier Britt Anne Karlsen.

Samarbeid næringsforening og skole Malen fra fjorårets meget vellykkete yrkesmesse skal følges i år også. Yrkesmessa er et samarbeidsprosjekt mellom Herøy sentralskole og Herøy Næringsforening.

Fra klokken 18 til rundt 18.40 skal først fabrikksjef hos Marine Harvest i Herøy Kjell Stokbakken og Arnfinn Rørvik fra Tverrfaglig Opplæringskontor Ytre Helgeland holde korte foredrag.

Kjell Stokbakken, som er hovedinnleder, skal snakke om holdninger og generelle krav som stilles til arbeidsfolk i dag. Han kommer også inn på mulighetene som finnes for å velge et framtidig yrke innen Marine Harvest.

Dessuten skal han, som innflytter, gi tilhørerne noen betraktninger om Herøy.

Starter i aulaen De første 40 minuttene skal foregå i aualen i Herøy sentralskole. Deretter flytter man seg over til Herøyhallen hvor næringslivet i Herøy vil være fordelt på rundt 20 ulike stands.

Her håper Karlsen at man også skal finne BP Norges representant i Alstahaug. Den videregående skolen i både Sandnessjøen og Vefsn vil ventelig bl å finne i Herøyhallen, sammen med Høgskolen i Nesna, Den kristelige videregående skolen på Nesna, Elkem Aluminium Mosjøen, Karrieresenteret i Sandnessjøen, ISS Mosjøen og Marine Harvest og Tverrfaglig Opplæringskontor.

Lokalt næringsliv  For å nevne noen. For det lokale næringsliv vil selvsagt være sterkt representert. 

Og i år vil 10. klassingene i Dønna være invitert på messa i Herøy sentralskole. Dermed blir det mye folk. 

10. klassingene skal ha ansvaret for servingen denne kvelden, som før øvrig vil vare til klokken 20.
stand_bil_og_maskin
Fra fjorårets yrkesmesse hvor Herøy Bil og Maskin hadde tatt en bil inn i Herøyhallen.
kommunestand_silje_bente
I år, som i fjor, vil man finne folk fra kommunen på stand som skal forsøke å rekruttere helsefagarbeidere.
grunderfroe_britt_anne
Rådgiver Britt Anne Karlsen sier at målet for messen er å motivere for en framtid i Herøy og samtidig hjelpe elevene til å ta de riktige valg før de søker seg inn på videregående skole.

Annonser