Ny vannledning sikrer vannforsyningen

Ny vannledning_1

Det pågår nå arbeid med å legge ny vannledning fra Skagavågen i Dønna til Hestøya i Herøy. Med denne etableringen sikres nå en tosidig forsyning av Herøy kommune.

Herøy kommunale vannverk dekker vannforsyningen for store deler av kommunen. Vannbehandlingsanlegget er plassert på Teigstad i Dønna. Beboerne i områdene Teigstad og Åkvik på Dønna får også vann fra dette anlegget. Herøy og Dønna vannverk er også koblet sammen og kan forsyne vann begge veier i en eventuell nødsituasjon. På Dønna er hovedledningen lagt på land fra Teigstad til fordelingskum ved Skagavågen. Herfra går en ledning nordøstover til Staulen og Seløy, mens en sjøledning går over Dønnessundet til Kippervika på Nord-Herøy.

Sikrer stabilt trykk og nok vann
Den nye vannledningen går inn i en kum ved Seløy undervannservice. Denne kummen er sentral i nettet slik at det er kort vei til fylling av vannmagasin på Langåsen. Det sikres også stabilt trykk og vannmengde til næringsvirksomheten på Hestøya og resten av nettet.

Det er Seløy Undervannservice som utfører arbeidet som en totalentreprise. Det var tre entreprenører som leverte inn anbud, men Seløy undervannsservice fikk jobben etter å ha levert inn det beste tilbudet.

Structor AS har bistått Seløy undervannservice med prosjektering av jobben og det er det lokale firmaet Olaf Pettersen AS som skal utføre landarbeidet. Det blir også kryssing av FV 828, og dette blir utført med borring under vei. 

Kostnadsrammen på prosjektet er på rundt 8 millioner kroner og arbeidet skal være avsluttet sist i mai. 

- Første del av sjøledningen ble senket fredag 6. mars. Senkningen startet fra Skagavågen der ledningen ble koblet til eksisterende rør som lå ute i sjøen. Ledningen ble fylt med vann samtidig som den ble posisjonert i trase under nøye observasjon med ROV. Kl. 19.00 ble enden fortøyd på en holme der ledningen skal opp på land for utlufting, før den går ned i sjø igjen. Vi har et håp om at landarbeidet skal være i gang i løpet av denne eller neste uke. Det er også en del sprengningsjobb som må gjøres i landtrase, opplyser driftsansvarlig for VA, Odd Arne Svinøy.

Ny vannledning_2
Seløy Undervannsservice legger her ny vannledning fra Dønna til Herøy.
Ny vannledning_ROW
Alt blir nøye overvåket med ROV. (Foto: Odd Arne Svinøy)
Ny vannledning_kveld
Her blir sjøledningen midlertidig fortøyd på en holme. (Foto: Odd Arne Svinøy)
Trasè sjøledning
Her er trase for den nye sjøledningen.

Annonser