Lillian Sørensen forteller at hun er oppvokst like over den gamle tangfabrikken. Da hun og mannen satte seg opp hytte der for rundt seks år siden syntes de det var trist å se at de gamle byggene bare forfalt mer og mer.

- Vi har hatt Tanghuset som nabo i flere år og tenkte etter hvert mer og mer på at noen burde gjøre noe med dette. Da ingenting skjedde begynte vi å sjekke ut hvilke muligheter det var for å overta byggene og eiendommen, og hva vi eventuelt skulle bruke den til. Vi hadde en del tankeprosesser rundt dette og undersøkte etter hvert pris og hva man kunne gjøre noe med. Egentlig var det gamle Tanghuset godt bygd. Det var 15 meter høyt og rundt 1000 kvadratmeter. Vi hadde nok fått til å renovere huset, men det hadde blitt dyrt og vi visste heller ikke hva vi skulle bruke det til. Vi valgte derfor å kjøpe eiendommen og rive det største bygget og heller bevare det minste, sier Lillian Sørensen.

Lillian forteller at de fikk ordnet bygget med ny kledning og nytt gulv og satset på vinterlagring av båter den første tiden.

- Vi hadde dette tilbudet i vinteren som var og dette var populært og ble veldig godt mottatt. Vi hadde derfor ventelister fra omtrent da vi startet opp med dette tilbudet. Utover vinteren og våren har vi planert ut hele området slik at vi kan bruke det til camping som er tilrettelagt med tømming av gråvann og kloakk, strøm, vann og alt annet som må være på plass, sier Sørensen.

Lillian og Petter jobber og er bosatt i Mosjøen, men bruker det meste av fritiden i Brasøy. Campingdriften er derfor en hobby for dem, men de håper at driften på sikt skal bli mer og mer selvbetjent. Lillian forteller at de derfor jobber med digitale plattformer for å gi best mulig informasjon.

Prøvesesong
- Vi åpnet campingen 1. juli i år og vi har vel omtrent ikke hatt oppholdsvær en hel dag siden vi startet. Dette er selvsagt uheldig, men samtidig har dette vært et prøveår for oss. Vi er ikke helt ferdig med alt og har brukt tiden på å jobbe litt i løpet av sommeren, sier Lillian.

Lillian forteller at de uansett har hatt en del gjester fra både Norge, Tyskland og Nederland. Hun sier at de derfor har fått testet litt og fått vite hva kundene er ute etter og trenger av fasiliteter.

- Vi har hatt veldig fine gjester som har gitt oss gode tilbakemeldinger. Etter hvert vil vi kanskje begynne med utleie av båter og kajakker, men dette er ikke på plass enda. Vi jobber også med et sanitæranlegg som skal være klart til neste sesong.

Bakgrunn
I perioden rundt 1940 – 1988 ble det drevet tangskjæring i øyene rundt Brasøy, fra Dønna til Vega og foredling av tang til mel på Tangfabrikken «Tanghuset». På Tanghuset ble tanget levert, tørket og malt opp til mel, før det ble sendt til leverandører rundt om i verden. Først som et privat initiativ gjennom Brasøy Tangindustrier AL, og senere som et datterselskap av Algea Produkter AS, som har fabrikker den dag i dag, i Kristiansund og i Brønnøysund.

Den gamle fabrikken har i mange år vært i dårlig stand, og vi var nødt til å rive ned deler av bygningen. Gamle bjelker og treverk er bevart, og vil bli benyttet til å bygge opp den nye arenaen, både inne og ute slik at vi kan bevare det vi kan av kulturhistorien. Vi ønsker å formidle til deg hvordan det var å bo og leve på dette vakre men røffe øysamfunnet på 1900-tallet, og hvordan unge voksne kvinner og menn tjente sine første kroner på å levere tang til Tanghuset på Brasøy.
Kilde: tanghuset.no

Les mer om Tanghuset Arena på deres Facebook-side og webside.

Foto: Tanghuset Arena