- Vi synger, forteller rim og regler og sanser med barna fra 0 - 1 år. Musikk og dans stimulerer barnets utvikling og nærheten mellom foreldrene og barnet, sier menighetspedagog Trine Heggheim.

- Det er ingen krav til sangstemme! Syng med den stemmen du har! Sangene og bevegelsene er enkle, sier menighetspedagog Trine Heggheim.

- Vi samles på torsdager kl. 11.00 – 12.00 og starter med en halvtimes sangstund, før vi spiser en enkel lunsj sammen (kr.20).

Høstens samlinger
Det blir samlinger i høst på disse datoene: 24. oktober, 31. oktober, 7. november, 14. november og den siste 28. november.

Påmelding sendes til mobil 48 21 09 53

Babysang holdes av Herøy menighet ved menighetspedagog Trine Heggheim og sokneprest Annette Stenseng.