Herøy har vært uten fast prest siden Annette Stenseng sluttet i juli 2014. Etter nesten et år med vikarprester er det nå klart at Kari Sjursen blir prest i Herøy fra 1. juni 2015.

Kari er bosatt satt i Vefsn kommune og er i dag sogneprest i Elsfjord og Drevja. Hun har tidligere jobbet i mange år som diakon i Vefsn og har lang erfaring med sorg- og krisearbeid og aktiviteter knyttet opp mot kirken.

Fin plass preget av optimisme
Når vi spør henne om hvorfor hun har søkt seg til Herøy sier Kari at hun liker plassen og har inntrykk av at Herøy er preget av optimisme. I tillegg har mannen tilhørighet til Dønna, der de også har et feriested.

- Mannen min, Knut Skorpen, har tilhørighet til Skorpa på Dønna og vi har overtatt husene etter hans onkel som drev gartneri og solgte blomster der i tidligere tider. Det er greit å komme seg litt nærmere feriestedet og Herøy er også en meget fin plass som jeg har inntrykk av er preget av optimisme. Jeg liker også godt at man kan finne det man trenger innenfor korte avstander, sier Sjursen.

Allsidig
Kari sier at hun ser fram til å begynne i jobben som prest på Herøy og satser på å flytte inn i presteboligen fra 1. juni.

- Det er en del ting som må ordnes i presteboligen og dette arbeidet blir nok ikke helt ferdig før jeg flytter, men jeg satser på å bo der allikevel. Mannen min Knut Skorpen får jeg ikke med meg i første omgang. Han er bygdebokforfatter i Vefsn og må nok i hovedsak bli boende der til han er ferdig med sitt oppdrag, men forhåpentligvis kan han skrive en del fra Herøy, sier Sjursen.

I tillegg til jobben som prest har Kari mange interesser som hun kan fylle tida med og hun forteller at hun liker godt å holde på med mange ulike typer håndverk.

- Jeg liker å holde på med både rosemaling, veving, strikking, sying og stopping av møbler og er nok derfor nokså allsidig. Hagearbeid er også noe jeg liker godt, men jeg innser at det kan bli litt i meste laget med den store hagen i prestegården, sier Sjursen.

- Jeg liker også å komme meg ut på tur og har en kajakk liggende på Skorpa som jeg nå ser fram til å ha lettere tilgjengelig, sier nypresten.

Ser fram til å bo i bygda
-
Jeg ser fram til å bo i bygda jeg skal være prest og at jeg kan møte folk i mange ulike sammenhenger. I dag gjør jeg ikke det og det synes jeg er et minus, sier Sjursen.

Kari Sjursen vil bli formelt innsatt som prest under gudstjenesten under Herøydagan 29. juni.