Ungdomsklubben i Herøy lå lenge nede etter at tidligere ungdomsarbeider sluttet i jobben og midler til ungdomsarbeider ble kuttet i forbindelse med vedtak av budsjett for 2012. Høsten 2012 ble det tatt initiativ til å prøve å få i gang en foreldrestyrt ungdomsklubb i lokalene til Møtestedet i Silvalen. 
 

Foreldrestyrt ungdomsklubb
Siden klubben startet opp i midten av oktober i 2012 har det imidlertid vært et problem å få foreldre til å stille opp som vakter på klubben. Dette har ført til at ansatte på Møtestedet og styret for ungdomsklubben har hatt unødvendig mye belastning i forhold til driften av klubben.

Foreldregruppe jobber videre
I møtet onsdag kveld var det en gruppe på tre foreldre som sa seg villig til å arbeide videre med å prøve å få i gang drift av ungdomsklubben. Gruppa består av Astrid Reinertsen, Håvard Bjertnes og Randi Iversen, og Astrid har sagt seg villig til å ta på seg et lederansvar i tida framover.

Gjennomfører kartlegging
Astrid Reinertsen forteller til Herøyfjerdingen at det første hun ønsker å gjøre er å gjennomføre en kartlegging for å finne ut hvor mange som er interessert i å benytte ungdomsklubben.

- Jeg vil sende ut et brev sammen med alle elevene fra 5. - 10. klasse i neste uke der jeg ber om å få skriftlig beskjed om hvem av elevene som ønsker å benytte klubben. I samme brevet vil jeg også be om tilbakemelding på hvem av foreldrene som stiller opp som vakter, sier Astrid.

Velge nytt styre
- Etter at kartleggingen er gjennomført vil vi så raskt som mulig innkalle til et møte der det velges nytt styre. Ut fra kartleggingen blir det opp til det nye styret å avgjøre hvordan driften skal organiseres videre, avslutter Reinertsen. Foto: Jelena Budesa