Herøy kommune skal nå investere i mobil scene i Herøyhallen på 110 m2 med tilhørende truss-rigg fra firmaet Artist Service på Dønna.

 

Det skal også kjøpes inn høyttalere til fast oppheng i taket til kr 60 000 kroner fra samme firma.

 

Klart til Herøydagan

Hasteparagrafen, § 13,  ble brukt for at utstyret skal bli klart allerede til årets Herøydager som arrangeres siste helga i juni.

 

Dagens scene har vært brukt siden hallen var ny i 1999. Den er på ca 110 m2 og består av forskalingsplater som skrues på stenderverk og begynner nå å bli slitt.

 

Scenen er låst til kun å brukes i enden av hallen mot Askmyra. Sceneomrammingen er laget av stoff som kommunen fikk fra Mosjøen Veveri og blir hengt opp i vaier under taket. Kommunen har ikke noen rigg for å henge lys, lyd og andre effekter i.

 

Fleksibel scene

Med en mobil scene blir man fri til å kunne sette scenen der man måtte ønske, både inne i hallen og ellers andre steder i kommunen. Størrelsen blir den samme som dagens scene.

 

Scenen tåler å brukes ute og truss-riggen kan også benyttes i aulaen til arrangementer som krever ekstra tilrettelegging. Truss-riggen består av fire separate heiser der man heiser opp en omramning der det henges opp lys eller eventuelt høyttalere.

 

Scenen skal tilfredsstille alle krav til sikkerhet og blir blant annet utstyrt med rekkverk og trapp.

 

Fastmontert lydanlegg

Ved turneringer og andre arrangementer i hallen har det i lang tid vært et behov for et fastmontert lydanlegg i taket.

 

Det skal derfor monteres seks fastmonterte høyttalere i taket i hallen som kan benyttes til speakertjeneste, men også i forbindelse med 17.mai og andre kulturarrangementer. Skolen har allerede forsterker og miksebord så det trengs derfor bare å kjøpes inn høyttalere.

 

Ønsker bedre struktur
Arnt Erling Paulsen (AP) etterlyste bedre struktur og planverk der slike saker kommer i forbindelse med utarbeidelse av budsjett. Dette ble også støttet av Jim Dahl (SP) og Oddrun Dahlheim (V).

 

Saken ble ved behandling enstemmig vedtatt.

 

Les mer om saken på Herøy kommunes hjemmeside

Trykk her