Ny menighets-pedagog

trine_heimheim_portrett
Trine Heggheim hadde i dag tirsdag sin første dag på jobb som nytilsatt menighetspedagog for Herøy og Dønna. Hun er lang fartstid med barne- og ungdomsarbeid og det blir fortsatt hennes hovedoppgave.
- Det er veldig greit å få en full forutsigbar stilling på et sted. Og jeg har fått en veldig trivelig stab å jobbe sammen med, forteller Trine Heggheim (46) på sin første jobbdag på menighetskontoret i Herøy.

Vi treffer henne i full gang med å installere seg på sitt nye kontor, som hun skal dele med organist Nikolai Sudenko.

Siden stillingen som menighetspedagog har stått ledig siden april i fjor, er det rydding som står først på Heggheims arbeidsliste for dagen. Det har vært vanskelig å få noen i den ledige stillingen.

100 prosent Trine Heggheim har jobbet noen timer i kulturskolen og hatt vikartimer i skolen når det bød seg anledninger. Nå ser hun fram til å ha en 100 prosent stilling på et sted.

Men hun er like mye menighetspedagog for Dønna, selv om hun skal ha kontorsted i Herøy.

Hun mangler litt på utdanningen for å kunne fylle stillingen som kateket. Derfor er stillingen ogjort til menighetspedagog.

- Men det blir lagt til rette for at jeg kan ta den nødvendige påbygningen som skal gjøre meg til fullverdig kateket, sier Trine Heggheim som i bunnen har faglærerutdanning.

Rundt 10 år hun på frivillig basis drevet speideren i Herøy. Nå skal dette arbeidet inn i hennes jobb.

Vært aktiv i menighetsarbeidet  - Jeg har holdt på med kirkelig arbeid hele livet egentlig. Jeg har vært leder for Nordmisjonens leirsted på Karihaug  Bleikvassli og vært aktiv i menighetsarbeidet i Herøy.

Før jeg kom til Herøy jobbet jeg 12 år ved en landbruksskole som er eid av Nordmisjonen.

Så barne- og ungdomsarbeid har jeg holdt på med hele livet, forteller Trine Heggheim.  

Arbeidsoppgaver Hennes oppgaver blir oppfølging av menighetenens tros-opplæringsplaner. Det vil i praksis si konfirmantarbeid og samarbeid mellom kirke, skole og barnehager.

Det er kirkeverge Bård Grønbech som er hennes sjef i både Herøy og Dønna.

- Jeg ser fram til å bli kjent med flere folk på Dønna. Stillinga er 50 prosent for begge kommunene, selv om jeg har kontor i Herøy, avslutter Trine Heggheim.
trine_heimheim_portrett
Trine Heggheim er begynt å hel stilling som menighetspedagog for Herøy og Dønna.
trine_heggheim_ryddefoto
Trine Heggheim skal dele kontor med organist Nikolai Sudenko. Sin første arbeidsdag brukte hun til å installere seg på kontoret.

Annonser