Ny magasinutgave denne uka

HF11_01
Abonnentene av Herøyfjerdingens magasinutgave kan denne uka se fram til en ny og utvidet utgave. Denne gangen på 32 sider og som vanlig fullpakket med stoff som ikke har vært publisert tidligere.
VI har blant annet et tre sider langt intervju med Eva Aasgaard som ser fram mot Herøydaga og solistoppgave i kirkespillet "Vaart Daglige Brød".
 
Vi har også besøkt "Kunnskaps- og formidlingssenteret for fiskeri og havbruk" på Seløy.
 
Nord-Herøy skole
Herøyfjerdingen har tittet inn i tidligere Nord-Herøy skole og funnet mye morsomt. Vi bringer en tre sider stor reportasje om hvordan det har blitt.
 
Og selvsagt har vi del 2 av museumsbestyrer Børge Evensens beretning om Dønna og Herøy - to kommuner med en felles historie.
 
For ikke å glemme at vi hyller en kjent person i Herøy som har vært i fotballens tjeneste i over 20 år.
 
Og - vi nevner også at revykongen slår til med ny revy. Vi har besøkt han en måned for premieren.
 
I tillegg har magasinutgaven en rekke flere saker. Dette er saker som ikke blir publisert her på nettsiden.
 
Kampanje for nye abonnenter
Blant annet en to siders omtale av et glimrende foredrag om demens fra Herøy omsorgssenter.
 
Og - 9. klassingene Guro B. Hansen og Andrea Rishaug Hansen har prøvd seg som journalister og laget reportasje til Herøyfjerdingen.
 
Herøyfjerdingen starter en liten kampanje for å verve nye abonnenter og du vil finne skjema for dette i noen av våre lokale butikker.
 
Ved tegning av abonnement får du også utgave 1 for 2010, nemlig fellesnummeret for Herøy og Dønna som kom i mars.
 
Det blir frem magasinutgaver i 2010 og prisen for hele året er 300 kroner, fritt tilsendt.
HF11_01
Utklipp fra forsiden.
9
9. klassingene Guro B. Hansen (til venstre) og Andrea Rishaug Hansen har skrevet i Herøyfjerdingens magasinutgave.

Annonser