Ny leder for kulturskolen

kulturskolen_reidar_i_doera
Reidar Moursund tiltrer 1. august som ny leder for Kulturskolen i Herøy. I morgen onsdag sender han ut påmeldingskjemaer til skolen med søknadsfrist 1. juli.
Fra 1. januar i år ble den formelle tittelen på lederen av kulturskolen endret fra rektor til fagleder, og det blir dermed Moursunds stillingstittel i 100 prosent fra 1. august.
 
Men faglederen for kulturskolen kan ikke sitte på gjerdet til 1. august.
 
Ut med søknadskjemaene
- Inngangen til det kommende kulturskoleåret blir ikke akkurat noe "normal-år" siden jeg ble tilsatt så sent.
 
Nå gjelder det å få ut søknadsskjemaene til ungene, og det skjer i morgen onsdag 10. juni, sier Reidar Moursund til Herøyfjerdingen.
 
Søknadsfristen for å få plass i Kulturskolen i Herøy blir i år derfor 1. juli.
 
Kan leveres på to måter
- Skjemaene blir delt ut gjennom skolen, men kan leveres til kommunen på to måter. Enten samme vei tilbake, via skolen eller servicekontoret, eller folk kan skrive ut det elektroniske søknadskjemaet som ligger på Herøy kommunes nettside
http://www.heroy-no.kommune.no/
og deretter levere dette til servicekontoret.
 
Jeg satser på å komme igang med kulturskole-undervisningen fra slutten av august, sier Reidar Moursund videre.
 
Nye og spennende tilbud
Blant tilbudene elevene kan velge i er to helt flunkende nye og spennende fag, nemlig
Foto/Film med blant annet redigering av filmer og ikke minst Lydteknikk.
 
- Lydteknikk deler vi inn i to ulike retninger. Den ene retningen er  konsertlyd som vi retter inn mot ungdomstrinnet fordi dette vil medføre en del rigging til konserter og tunge løft.
 
Den andre retningen er studioarbeid. Dette blir et tilbud alle kan søke på, forteller den nye faglederen for Kulturskolen i Herøy.
 
I tillegg til de nye tilbudene kan elevene også velge i følgende:
- klarinett
- tverrfløyte
- slagverk
- gitar
- el-bass
- sang
- keyboard
- piano
 
I tillegg kommer "Blikjent-året" for første og andre årstrinn, og "Musikkbarnehage" for ungene som skal begynne på skolen i 2010.
 
Utnytter ressurs-personene
- Tilbudene innen kulturskolen vil alltid variere med hvilke folk som er tilsatt i kulturskolen.
 
For å få et så bredt tilbud som mulig er det viktig at man bruker ressurs-personene i lokalsamfunnet, sier Moursund som har knyttet til seg dyktige instruktører på de ulike tilbudene.
 
Men Moursund tar et lite forbehold:
 
- Dette er med forbehold om at vi får tak i kvalifiserte lærere til disse tilbudene.
 
Jeg satser også på å få til noen kurs i løpet av året, men dette går fram av søknadskjemaet, sier han.
 
- Gleder meg til å ta fatt
- Nå gleder jeg meg til å ta fatt. Etter 25 år som lærer i grunnskolen er jeg veldig motivert for dette og det er morsomt å få prøve noe annet mens en fortsatt er relativt ung, avslutter faglederen for Kulturskolen i Herøy.
 
Før Moursund inneværende skoleår begynte som kontaktlærer for 2. årstrinn, var han de siste 15 årene rektor ved Seløy skole.
kulturskolen_reidar_i_doera
Reidar Moursund blir ny leder for Kulturskolen i Herøy.
kulturskolen_reidar1
Kulturskolen i Herøy er godt utrustet med instrumenter og PC'er med programvare for lydteknikk og filmarbeid.

Annonser